Oproep

Beste Groningers,

Groningen lijkt steeds meer last te gaan ondervinden van de delfstofwinning: aardbevingen, ongewenste effecten van de bodemdaling op de waterhuishouding, bij-effecten van de zoutwinning, gasopslag, CO2-opslag, laagfrequente geluiden door de NAM installaties. Er zijn ook wilde plannen met windmolens.

Groningen lijkt een ideaal wingebied. “Er woont immers toch niemand.”

Soms lukt het de Groningers (tijdelijk?) plannen tegen te houden zoals bij de CO2 opslag. Dat lukt omdat er sprake is van massaal verzet.

Minister Verhagen is beducht voor weerstand op grotere schaal: de gaswinning en de gasrotonde mogenniet in gevaar komen. Hij zwaait nu met de portemonnee om Friezen en Groningers mee te krijgen en legt een nadrukkelijk verband met de gewenste vergroting van de acceptatie van mijnbouwactiviteiten in deze regio’s (DvhN, 21 feb 2012).

Het is op zichzelf een goede zaak als het Noorden gecompenseerd wordt voor schadelijke effecten van delfstofwinning maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat met dit geld draagvlak wordt gekocht voor nog andere plannen.

Den Haag trekt niet zo snel de beurs, dat hebben we in het verleden vaak genoeg meegemaakt. Dat de minister dit nu wel doet, kan niet anders betekenen dat hij vergaande plannen heeft met het Noorden.

Het is daarom vooral nu zaak dat bewoners laten zien en horen dat er voor sommige dingen geen draagvlak is en dat sommige dingen anders moeten, zoals de afhandeling van schade door de gaswinning.

De Vereniging Groninger Bodem Beweging komt op voor bewoners die last hebben van de gevolgen van de gaswinning. Een goede zaak vinden wij. Dat vinden ook verreweg de meeste mensen die wij hierover spreken. Lid worden van deze vereniging is voor velen echter een brug te ver. En zolang het aantal leden beperkt blijft (de teller staat nu op 205), kunnen we niet laten zien dat de bevolking ontevreden is met de gevolgen van de gaswinning.

We doen daarom een beroep op de niet-leden om voor een tientje lid te worden. Wij denken dat u al half overtuigd bent dat onze zaak ook voor u goed en belangrijk is. Wordt daarom lid en steun ons en uzelf. Pas als de GBB veel leden heeft, wordt er echt naar de bewoners geluisterd.

We rekenen op u,

Met vriendelijke groet,

  1. van der Knoop (voorzitter)
  2. Groeneveld (secretaris)