‘Oude schades’ niet bij de TCMG

Op 31 maart 2017 trok de NAM zich terug uit het schadeafhandelingsproces. Schades die tot dan waren gemeld bij het CVW of de NAM, zouden daar worden afgehandeld. Meldingen van na die datum werden in behandeling genomen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De laatste mag dus geen zogenaamde ‘oude schades’ die al door de NAM of CVW wel of niet zijn vergoed in behandeling nemen. Daar zit iets redelijks in: je zou dan een dubbele vergoeding kunnen krijgen. Maar er zit ook iets onredelijks in: schades die toen niet door de NAM werden vergoed of slechts ten dele, zou de TCMG misschien nu wel vergoeden. Er is nu ook een wet bewijsvermoeden Groningen. Zoals de TCMG die toepast, zouden heel wat oude, door de NAM afgewezen schades, nu wel worden vergoed.

Het besluit van de minister is echter helder: schades die door de NAM zijn vergoed of niet vergoed of daar nog in behandeling zijn of bij de rechter liggen, worden niet door de TCMG in behandeling genomen (artikel 14.1 van het besluit). En zo handelt de TCMG dan ook in de praktijk.

Bewoners wiens claims door de NAM zijn afgewezen terwijl die door de TMCG vlot zouden zijn vergoed, hebben gewoon dikke pech. Voor een tweetal categorieën gedupeerden is het bijzonder zuur:

1. Veel bewoners van het zogenaamde buitengebied kregen na het onderzoek van Arcadis in 2015 te horen dat de kans op schade in dat gebied te verwaarlozen was en werd er niet meer serieus gekeken naar de aard van de gemelde schade. Kortom, veel van de daar gemelde schade werd niet eens in kaart gebracht.

2. De schade-experts van de NAM kregen van hun opdrachtgever de boodschap mee: alleen schade boven het maaiveld in kaart brengen. Funderingsschade of verzakking kunnen niet door de bevingen ontstaan. Had iemand een dergelijke schade dan werd dat categorisch niet vergoed; er werd zelfs niet naar gekeken, laat staan deskundig beoordeeld.

Het zijn twee veel voorkomende situaties van toen waarbij de schade-experts van de NAM de genoemde schades niet opnamen.

Kun je dan zeggen dat de NAM deze schades in behandeling heeft gehad? De GBB vindt van niet. Geen schade opnemen, betekent ‘weigeren in behandeling te nemen’, en dat is juist het tegendeel van behandelen. En in feite is er ook geen schade die ‘niet vergoed’ is, er is immers niet bekend welke schade er precies aan de orde was. De schade is nooit opgenomen. Verder staat er in artikel 14.2: “De Commissie kan afwijken van het eerste lid (14.1) ten einde onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen.”

De GBB vindt dat dit hier aan de orde is: onbillijkheden van overwegende aard.

Om deze reden zal de GBB binnenkort een proefproces starten om deze onbillijkheden op tafel te krijgen en om de niet opgenomen schades alsnog in te kunnen brengen bij de TCMG.

Ben je het eens met ons standpunt? Steun ons dan en word lid. Samen staan we sterker!