Over Volkswagen, sjoemelsoftware en “advies waardedaling na verkoop” (NAM)

We lazen een dergelijk ‘advies waardedaling na verkoop’.  Hoe verder je het advies leest, des te meer komt de firma Volkswagen in je gedachten.

 

Meer specifiek het beleid van Volkswagen met betrekking tot de dieselmotoren. Volkswagen wilde een bepaald eindresultaat bereiken en ze bereikten het ook. Gewoon digitaal manipuleren (sjoemelen) en het verlangde resultaat werd bereikt. Ongewenste resultaten wegmoffelen en het is prima in orde. Immers, het gevonden eindresultaat valt binnen de marges.

En daar is dan ook de link naar de eindresultaten van de waardedalingregeling NAM bij verkoop.  Doe je een beroep op deze regeling dan is het eindresultaat  voor de ex- woningbezitter beangstigend voorspelbaar. Onderzoeksbureau Ortec heeft het over een waardevermindering van 4 tot 6 procent. De Stichting WAG komt  na eigen onderzoek tot een daling met een spreiding van 5 tot 25 %. En de makelaarsorganisatie NVM, wiens leden het voor de NAM geheel onafhankelijk doen, stelde recent dat de daling tussen de 2 en 5 procent ligt. En eerder dichter bij de 2 dan de 5 procent.

Opmerkelijk deze verschillen. Maar nog meer opmerkelijk is dat de NVM makelaars erin slagen om dit voor de NAM ook daadwerkelijk zo uit te laten komen. Bijzonder knap. Wij kennen geen compensaties die naar boven sterk afwijkend zijn. En de NAM is ook hier niet transparant, dus ze zullen er wel niet zijn.
Terwijl de variëteit aan verkochte huizen toch groot is. Grote huizen, kleine huizen, landelijk gelegen huizen, in de bewoonde kom gebouwde huizen, huizen met allerlei variaties van aardbevingschade, enzovoort. En toch maakt het niet uit, alles valt binnen de marge.

Maar als je een dergelijk advies waardedaling  leest, begin je je toch wel iets af te vragen; en dat is: “Voel ik me gepiepeld of word ik gepiepeld?  Of is het soms beiden?”. Lees even een voorbeeldje mee uit een dergelijk rapport.  Men noemt vijf specifieke huizen die ook verkocht zijn als referentie huizen. Ons GBB lid had grote, van buiten waarneembare, afwijkingen gevonden ten opzichte van zijn eigen huis. Maar het antwoord  naar hem  is, dat het slechts vijf van de 129 referentie objecten betreft in het bevinggebied. He? Wat staat hier?  Nog maar eens: vijf van de 129!  Waar worden in hemelsnaam in de nabije buurt van een verkocht huis in een korte periode 129 huizen verkocht?  Het is hier de Randstad immers niet. En als die vijf huizen al zo afwijkend zijn, hoe is het dan wel niet gesteld met de overige 124 die niet te controleren zijn?

Ik ga niet alle opmerkelijke antwoorden benoemen. Maar de uitsmijter is het antwoord naar het GBB lid over het modelmatig berekenen van de waardedaling. Over wat? Ja over dat. Niet opgeven, het wordt vast duidelijker. Men licht het als volgt toe:

“…de modelmatige waardeontwikkeling is gebaseerd op de trendmatige ontwikkeling van de waarde  waarbij de individuele transactieprijzen ten opzichte van het getaxeerde geen rol spelen. Om die reden zijn er geen transactieprijzen opgenomen. De objectkenmerken van het getaxeerde worden modelmatig ‘verplaatst’ naar de referentiegebieden om te analyseren of de waardeontwikkeling anders was geweest in gebieden waarin geen aardbevingen voorkomen.”

Bent u er nog?  Mij kostte het moeite om erbij te blijven. Want met dit antwoord vergeleken is een  sjoemeldiesel het toppunt van transparantie naar de klant.  En is het dan vreemd dat je als klager weerkerend het volgende door je gedachten schiet: “Volkswagen, manipuleren,  sjoemeldiesel, voorspelbaar laag advies waardedaling vallend binnen de marges,  merkwaardige modelmatige berekening en sjoemeladvies?”.

Maar of het wel of niet een sjoemeladvies betreft, dat laten we graag ter beoordeling over aan een echte onafhankelijke organisatie buiten Nederland (analoog aan Volkswagen).
Echter tegelijkertijd voel je als benadeelde het scherp: het vertrouwen in een geloofwaardige compensatie waardedaling is afwezig.