Overleg met de “Willem Beton Groep”

Op 5 juni j.l. heeft de GBB overlegd met een tweetal bestuursleden van de groep Willem Beton. Deze groep houdt zich al jaren bezig met de gevolgen van bodemdaling door gaswinning in Groningen, Friesland en Drenthe. Wanneer dit oppertuun is, zullen de GBB en de groep Willem Beton hun krachten bundelen en gezamelijk naar buiten treden.