Overleg Veiligheidsbureau Groningen

Op dinsdagmiddag 28 mei heeft de werkgroep Veiligheid een eerste overleg gehad met het Veiligheidsbureau Groningen.

De werkgroep was vertegenwoordigd door Roelf Torringa en Lambert de Bont, verder waren namens de GBB aanwezig onze voorzitter Corine Jansen en secretaris Daniëlla Blanken. Het hoofd Veiligheidsbureau Siske Klaassens werd vergezeld door Johan Haasjes en Hans Coenraads.

Er werd al vrij snel afgesproken eind juni weer samen om tafel te gaan omdat het onderwerp veiligheid voor ons allemaal de hoogste prioriteit heeft.

Wat dat betreft zien wij veel punten waarop we elkaar kunnen versterken. Dat het Veiligheidsbureau en de Veiligheidsregio zich nu zo bezighouden met inventariseren, kennis vergaren en verbeterpunten aanbrengen brengt onze eerste doelstelling krachtiger over: “Veilig wonen, leven en werken in ons mooie Groningen”.

We zien uit naar het volgende overleg en zullen dan waarschijnlijk nog meer inhoudelijke zaken kunnen melden. Tegen die tijd is o.a. de quickscan naar de aardbevingsbestendigheid van de cruciale infrastructuur gereed. Het Veiligheidsbureau heeft daar enkele aanbevelingen voor gedaan zoals de hoogspanningsmasten.

We houden jullie op de hoogte.