Nieuws

GBB reactie op maatregelenpakket Nij begun

Loppersum, 22 mei 2023 – Het kabinet heeft op 25 april 2023 haar reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) gepresenteerd. Het is een uitgebreide Kamerbrief met 50 maatregelen, getiteld Nij begun. De GBB heeft hier nu uitgebreid op gereageerd met een schriftelijke reactie.

De GBB is in grote lijnen tevreden met de inzet van het kabinet. Zeker op het terrein van schade worden grote en belangrijke stappen gezet. Op andere onderdelen zijn de maatregelen echter vooral richtinggevend verwoord. Soms is ook de samenhang onvoldoende helder. En enkele wel concreet verwoorde maatregelen vereisen nadere uitwerking.