Nieuws

Recht voor Groningen

Wist jij dat de GBB in 2016 de stichting Recht voor Groningen (RvG) heeft opgericht? Het doel van de stichting is rechtszaken te financieren die voor een brede groep gedupeerden van belang kunnen zijn. Hiervoor is nodig dat bewoners in het mijnbouwgebied of sympathisanten donateur worden van RvG. In het verleden heeft de GBB behoorlijk wat geld gestort, maar we kunnen het niet alleen.
In eerste instantie stond de financiering van de strafzaak tegen de NAM centraal. Op 11 september 2015 deed de GBB tezamen met 12 gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. Ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door bevingen ging de NAM willens en wetens door met het winnen van gas.

Het had allemaal veel efficiënter gekund

Wie van Loppersum via de Wirdumerweg richting Wirdum rijdt, ziet een eindje buiten het dorp links van de weg een nieuw wijkje. Er staan 25 woningen en in één daarvan wonen Janet en Simon Gorter en hun beide volwassen zoons. Op 16 november zijn ze er neergestreken. “Dit wijkje wordt wel vergeleken met een vakantiepark,” zegt Janet. “Nou, ik kan je verzekeren dat het wonen hier beslist geen vakantiegevoel geeft.”

Het idee dat de overheid zorgt voor de burger leeft hier nauwelijks meer

Janneke Hollander is psycholoog in het aardbevingsgebied. Ze ziet mensen kapotgaan aan de gaswinning en de gevolgen daarvan, maar vooral door hoe de overheid omgaat met zijn burgers. “Vanuit sociale betrokkenheid hebben we in 2014 het collectief Loppersum.psychologen opgericht. Mensen die grote akkerbouwbedrijven leiden gingen geestelijk naar de knoppen, terwijl zij zich altijd prima gered hadden. Krachtige mensen.”