Parlementaire enquêtecommissie brengt bezoek aan Groningen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is dit jaar van start gegaan. Zes Kamerleden doen samen met een team van circa twintig stafmedewerkers onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.

 

Op woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 bracht de voltallige enquêtecommissie een bezoek aan het bevingsgebied. De commissieleden hadden ontmoetingen met getroffen Groningers, maakten een fietstocht door het Groningerland en bezochten de gasopslag bij Norg. Volgens de commissieleden is het doel van dit werkbezoek vooral om naar de inwoners te luisteren en hun verhalen een plaats te geven in de voorbereidingen van de parlementaire enquête.

 

De GBB heette de commissieleden woensdagochtend welkom in Vita Nova in Middelstum. Daar werd door GBB-bestuurslid Coert Fossen een presentatie gegeven over de situatie in Groningen en de betekenis van de Groninger Bodem Beweging. Hierna stapten de commissieleden en een deel van het GBB-bestuur op de fiets en brachten zij een bezoek aan onder meer Huizinge en Westerwijtwerd. Onderweg is stilgestaan bij een aantal gestutte panden en werd met enkele bewoners gepraat. De commissieleden toonden zich tijdens hun bezoek geïnteresseerd, zij stelden veel vragen over de situatie in Groningen.

 

Het nut van een parlementaire enquête
De GBB heeft lang gepleit voor een parlementaire enquête. Hoewel het onderzoek geen problemen van bewoners oplost kan middels een parlementaire enquête grondig onderzocht worden hoe het mis is gegaan, en wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Hopelijk leert men hiervan en zal er in de toekomst meer aandacht voor het welzijn van de individuele burger komen.

Op dit moment zijn de commissieleden bezig met het vorderen van inlichtingen en het dossieronderzoek. In de zomer van 2022 gaan de openbare verhoren van start. Naar verwachting zal de commissie in 2023 het onderzoek afronden en haar bevindingen voorleggen aan de Tweede Kamer. Lees meer over het onderzoek op de website van de Tweede Kamer.