“Pas op de plaats!”

Commentaar van de Groninger Bodem Beweging (GBB) op de MJP brief van 21 november 2017

Er zijn momenteel veel factoren die de gewenste aanpak en invulling van het meerjarenprogramma (MJP) onzeker maken. Dit geldt de rolverdeling en het proces van het MJP maar ook de ambities en doelen, met name die van de versterkingsoperatie. Door toch maar door te gaan, wordt de voortgang van het proces leidend. De GBB vindt dit de verkeerde volgorde. Er moet eerst meer duidelijkheid moet komen over de ambities van het MJP en de daarbij passende aanpak.

Lees hier het volledige commentaar. {pdf}