Persbericht 10-1-2014

Groningen ontploft, of toch niet?
De Groninger Bodem Beweging (GBB), een dagelijks groeiende vereniging met 1600 leden, heeft haar strategie bepaald in reactie op het voorgenomen besluit van minister Kamp over het gaswinningsplan van de NAM.
Indien in het besluit over de gaswinning de adviezen van de commissie Meijer worden overgenomen, zoals krachtig bepleit door de commissaris van de Koning in Groningen, en bij de winning overwegingen van veiligheid voorop staan, zal de GBB de loftrompet steken over minister Kamp. Maar, indien de adviezen van de commissie Meijer worden genegeerd en de veiligheid van de bewoners van het gaswinningsgebied ondergeschikt blijft aan economische belangen van de NAM en de Nederlandse overheid, indien de gaswinning de huizen van de bewoners en het culturele erfgoed blijft beschadigen, indien de regeling voor de vergoeding van schade gebrekkig blijft, dan zal de GBB overgaan tot actie. De GBB zal daarbij geen schade berokkenen aan personen en eigendommen van derden. De GBB zal een krachtig geluid laten horen en roept alle betrokken organisaties, groepen en partijen in de provincie Groningen op zich daarbij aan te sluiten.
De GBB acties zullen de aandacht afdwingen die vereist is om minister Kamp en de Tweede Kamerleden tot inkeer te brengen, opdat er een einde komt aan de uitbuiting en beschadiging van de provincie Groningen.
De eerste aanzet tot actie zal plaatsvinden maandag 13 januari om 16.30 uur in het Provinciehuis te Groningen. GBB voorzitter Corine Jansen zal ons nieuwe boek “gescheurd vertrouwen” aanbieden aan de commissaris van de Koning.