Persbericht 13 februari 2017

Dit is een persbericht van:

De Groninger Bodembeweging, Milieudefensie, gemeenten Loppersum, Eemsmond, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Delfzijl, Groningen, Bedum, Winsum, Appingedam, Ten Boer, De Marne, College van Gedeputeerde Staten van Groningen, VNO/NCW Noord, MKB Noord, NMF, FNV, LTO-Noord, Platform Kerk & Aardbeving, Libau
Groninger Dorpen.

Groningen, maandag 13 februari 2017

Groningen doet oproep aan lijsttrekkers over gaswinning

De twaalf gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,  de Groninger Bodem Beweging, partijen uit het Gasberaad en Milieudefensie doen een oproep aan de lijstrekkers van alle politieke fracties in de Tweede kamer om te komen tot eenheid over de gaswinning in Groningen.

De lijstrekkers worden opgeroepen om een einde te maken aan het ‘gehakketak’ en bewoners reële keuze met toekomstperspectief te geven. De lijsttrekkers hebben vorige week  in Groningen tijdens het lijsttrekkersdebat dat niet het geld, maar veiligheid en schadepreventie voor Groningers voorop moet staan en een afbouwplan voor de gaswinning gemaakt moet worden. Wij houden ze graag aan hun woord. De schadeafhandeling en versterking moeten onafhankelijk georganiseerd worden met koppelkansen voor onder meer levensloopbestendig wonen, zorg en leefbaarheid. De NAM speelt daar geen rol meer in. Er wordt een oproep gedaan om snel te investeren in de energietransitie en daarbij de kansen te  benutten die Groningen daarvoor te bieden heeft zodat Groningen koploper wordt.

De oproep is opgesteld door de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke partijen in Groningen en wordt door een delegatie van die partijen woensdag 15 februari om 13.30 uur aangeboden aan de voorzitter van de commissie Economische Zaken in de hal van de Tweede Kamer.

De lijsttrekkers van alle politieke partijen zijn uitgenodigd om bij de overhandiging aanwezig te zijn. Delegatieleider René Paas, commissaris van de Koning, vergezelt door vertegenwoordigers van bestuurlijke en maatschappelijke partijen, geeft bij de overhandiging een toelichting en vraagt de lijsttrekkers de oproep te onderschrijven.

De oproep maakt deel uit van een reeks van acties die vanuit Groningen georganiseerd wordt om de situatie in Groningen ten goede te keren. Zo is er vorige week een fakkeloptocht gehouden waarin duizenden Groningers  meeliepen, is door Freek de Jonge een petitie ‘Laat Groningen niet zakken’ gestart en wordt er gewerkt aan een tour naar Den Haag.

Bijgevoegd de oproep, “Nu eenheid over gaswinning in Groningen”