Persbericht 22 juli 2016

Een onafhankelijk kenniscentrum: ‘Bodem, Ondergrond en Mijnbouw’ is noodzaak. Alders is aan zet.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet. Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer. De Groninger Bodem Beweging  heeft  daarom samen met anderen, met (semi) wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan dhr. Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw.

Als er beleid wordt gemaakt op basis van onderzoek in Groningen, dan is daarbij de regie van het onderzoek stevig in handen van een kleine groep: NAM, TNO, KNMI, TCBB, Deltares en  Arcadis. Zij formuleren de onderzoeksvragen en analyseren de verzamelde data verkregen op basis van door hen eenzijdig gekozen meetinstrumenten, andere meetinstrumenten daarbij uitsluitend.

De motie “Onafhankelijk Onderzoeksprogramma” (nr. 33529-220) van 26 januari 2016 is Kamerbreed aangenomen. De Tweede Kamer is zich er dus ook van bewust, dat onderzoeken m.b.t. de gaswinning en de gevolgen daarvan momenteel voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door of via de belanghebbende partij: de Shell/NAM . En dat onafhankelijkheid een verbeterpunt is.
Door een onafhankelijk kenniscentrum zou deze motie daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. Belanrijker, het heeft toegevoegde waarde.

De Groninger Bodem Beweging (GBB)  heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen over zo’n onafhankelijk instituut. De GBB vond de gesprekken met de NCG hoopvol. Hoop is echter een veel voorkomend en gratis iets binnen het gaswinningsdossier Groningen. Het oprichten van een Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw vergt echter geld en daadkracht van de Nationaal Coordinator Groningen.
Deze bal ligt nu al een half jaar bij dhr. Alders.

Dhr. Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, kan nu iets fundamenteels doen voor het herstel van vertrouwen van de Groningers in de gebruikte onderzoeksgegevens en daarmee ook in het beleid dat op deze onderzoeksgegevens is gebaseerd.
Waar is het wachten op?

 

Het Bestuur van de Groninger Bodem Beweging