Persbericht 7 februari 2017

Het Tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’  heeft een impliciete conclusie:

de gaswinning moet terug! Helaas wordt deze conclusie dus niet vermeld.

De aanbevelingen van het tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’ draaien om de hete brij heen! Genegeerd wordt de daadwerkelijke oorzaak van de problemen in het aardbevingsgebied, dat is de gaswinning zelf! De gaswinning is de veroorzaker van de ellende. En daar ligt dan ook de oplossing.

Het rapport beveelt aan om ‘het vertrouwen te herstellen of op zijn minst dat het niet verder wordt beschadigd’, dit om de ervaren veiligheid te verhogen. Aan een dergelijk advies valt niemand zich een buil. Terwijl toch ook vermeld wordt: “ een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij zich veiliger zouden voelen door het stopzetten of verminderen van de gaswinning (81%) ….” Nergens vinden we aan deze bevindingen gebonden aanbevelingen die hout snijden.

Ook wordt vermeld dat: “respondenten voelen zich onveiliger als ze schade aan hun woning hebben, en ze voelen zich fors onveiliger als ze meervoudige schade hebben.
Algemeen is bekend en erkend dat schades aan de huizen in het gaswinningsgebied ontstaan door de gaswinning.

Schades en vooral meervoudige schades tasten de ervaren veiligheid negatief aan. Het is zonneklaar, dat regelen dat deze schades niet meer of minder voorkomen de oplossing is om de ervaren veiligheid te verhogen. Dat kan door het aanpakken van de gaswinning en daar ligt dan ook de oplossing. Echter niets daarover in de conclusies  en aanbevelingen van dit rapport.

Het is belangrijk er op te wijzen dat het steeds terugkomen van schade niet ophoudt zolang de gaswinning doorgaat. Diegenen die willens en wetens toch doorgaan met gas winnen, zullen dit op hun geweten hebben.

Het bestuur van de GBB
Het Wetenschappelijk Rapport #2 kunt u hier vinden.  (link opent op nieuwe pagina)