Persbericht Arbiter Bodembeweging!

Tot en met 1 september aanmelden bij Arbiter Bodembeweging

U heeft nog anderhalve week, tot en met 1 september 2018, om uw geschil met NAM aan te melden bij de Arbiter Bodembeweging. Aanmelden kan via de website www.arbiterbodembeweging.nl. De Arbiter Bodembeweging beslecht geschillen tussen eigenaren en NAM over schade door bodembeweging.

De Arbiter Bodembeweging is onafhankelijk en de procedure is gratis en laagdrempelig. De schademelder beschrijft het geschil en legt dit met de bijbehorende stukken voor aan de arbiter die een uitspraak doet. De arbiter doet een uitspraak waar Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich in beginsel aan verbindt.