Persbericht Denktank GBB

De denktank, geïnstalleerd door de Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB), presenteert haar bevindingen

Op 28 oktober om 16:00 uur zal de Denktank GBB haar bevindingen presenteren ten kantore van de GBB, Stationslaan 8, Loppersum. De Denktank en de GBB nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Door de gaswinning treden neveneffecten en risico’s op die de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de provincie verslechteren. Met name de kans op zwaardere aardbevingen is zo’n risico. Het correct afhandelen van schade van particulieren is niet voldoende; de compensatie van indirecte schade door een verslechtering van de vooruitzichten van de provincie is minstens zo belangrijk.
Teneinde het proces van vormgeving van compensatiemaatregelen te ondersteunen en te versnellen heeft de GBB op 21 juni j.l. een Denktank ingesteld. De Denktank aanvaardde de opdracht kansrijke projecten op het gebied van energietransitie te formuleren en uit te werken. De projecten zouden de economische infrastructuur en – levensvatbaarheid van Groningen moeten verbeteren en een spin-off moeten hebben die ten goede komt aan de provincie in brede zin.
De Denktank bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. dr. G.J.W. (Gert-Jan) Euverink, hoogleraar Producten en Processen voor Biotechnologie in de Biobased Economie, Rijksuniversiteit Groningen,
  • Dr. ir. W.J.Th. (Wim) Van Gemert, bijzonder lectoraat Instituut voor Engineering, Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool,
  • M. J.W. (Menno) Groeneveld, manager energietransitie Gasunie, voorzitter van het bestuur van Humsterland Energie,
  • Prof. dr. F.N. (Frans) Stokman, honorair hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in samenwerkingsproblemen en complexe besluitvorming, voorzitter van het bestuur van Grunneger Power.
  • Dr. C. Visser (Cindy), Centrum voor Energie en Milieukunde, IVEM

De Denktank heeft haar werk gedaan en komt met een zeer innovatief en wetenschappelijk gefundeerd plan op het gebied van energietransitie dat, indien uitgevoerd niet alleen Groningen zeer veel zal opleveren maar tevens van veel nut is voor het landelijke proces van energietransitie.
De Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen (Commissie Meijer) die door de provincie Groningen is ingesteld en die haar zal adviseren over de toekomst van het
gaswinningsgebied, heeft kennis genomen van de resultaten van de Denktank en zal dit
verwerken in haar binnenkort te presenteren advies.

Bestuur Vereniging Groninger Bodem Beweging.