Persbericht GBB over het Bestuurlijk Overleg

24 april 2018

De Groninger Bodem Beweging (GBB) zit als adviseur aan tafel bij de bestuurderstop. De GBB brengt daar vanuit haar rol de belangen van de bewoners in. Het was de bedoeling om de twee lange dagen van bestuurlijk overleg af te ronden met een Bestuursakkoord.

Dit mocht niet zo zijn.

Het persbericht vindt u hier {pdf}