Persbericht: GBB verheugt dat er een regeling ‘omkering bewijslast’ komt.

De GBB heeft jarenlang voor omkering van de bewijslast gepleit. Nu komt er een dergelijke regeling. Een goede zaak voor al degenen die wel wonen binnen het effectgebied waar de omkering van de bewijslast gaat gelden. Deze omkering van de bewijslast heeft de NAM/CVW over zichzelf afgeroepen door de wijze waarop jarenlang het proces van schade afhandeling heeft gedisfunctioneerd.

Met ingang van dit jaar komt, bij het niet-erkennen van de schades door de NAM/CVW, de schadelijder uiteindelijk terecht bij de arbiter, een voormalig rechter. We mogen verwachten dat deze arbiter bij het (juridisch) oordeel rekening zal houden met de omkering van de bewijslast. De positie van de schadelijder is daarmee versterkt ten opzichte van de juridische moloch NAM/CVW.

Het is natuurlijk te hopen, dat de NAM/CVW nu gaat handelen in de geest van deze omkering van de bewijslast en niet de juridische strijd opzoekt. Anders komen er tientallen rechtszaken.

Het is wenselijk dat het effectgebied, waar de omkering van de bewijslast gaat gelden, royaler is dan het gedachte kerngebied en ook niet statisch is. Immers, ook voor schadegevallen van buiten de door de NAM eenzijdig vastgestelde contouren dient volgens de GBB de omkering van de bewijslast te gelden.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging.