Phishing door de NAM?!

Waarschuwing!

Het kan zijn dat iemand u op straat of in de winkel aanspreekt en vraagt mee te werken aan een onderzoek. Dit gebeurt door mensen van Van Hellemond & Co, een wervingsbedrijf uit Amsterdam. Men wil u daar €40 voor geven. Er zullen u in een zaaltje vragen worden gesteld over onder andere de problemen rond de aardbevingen. Pas na afloop wordt bekend gemaakt dat de NAM de opdrachtgever is.

Komende maandag- en dinsdagavond vinden weer dergelijke ontmoetingen plaats in Spoorzicht, Loppersum. In het verleden is dit al eerder gebeurd. De NAM heeft aan de GBB deze gang van zaken bevestigd. De NAM zegt dat zij zich pas achteraf bekend maakt om eerlijke antwoorden te krijgen. Hiermee tonen ze geen respect voor de belangen van bewoners. Het stuitende van deze aanpak door de NAM is dat bewoners niet weten aan wie de informatie wordt verstrekt als ze de vragen beantwoorden. Deelnemers weten ook niet hoe de informatie gebruikt wordt.

Gezien de belangentegenstelling tussen NAM en de bewoners vinden we deze aanpak volstrekt onethisch. Zo kan het gebeuren dat dinsdagavond 16 april de NAM in het ene zaaltje van Spoorzicht bewoners met schade uithoort zonder zich kenbaar te maken, terwijl in een ander zaaltje Advocatenkantoor De Haan bewoners voorlichting geeft over een claimprocedure tegen de NAM. De NAM wil graag het vertrouwen terugwinnen van de Groningers. Met dergelijke ‘phishing’ praktijken gaat hun dat zeker niet lukken. De GBB raadt u ten sterkste af mee te doen aan dergelijke ‘onderzoeken’.