Politie biedt geen excuses aan voor optreden in Farmsum

Tijdens de Actieweek van Code Rood op 28 augustus vindt er in Farmsum een geweldsexplosie plaats aangejaagd door de aanwezige politie. Veel GBB- leden namen deel aan een of meerdere activiteiten tijdens deze week. Na afloop meldden een aantal leden zich bij de GBB. Zij gaven aan ontdaan en geschokt te zijn door het politieoptreden. Sommige leden waren zelfs verwond of hadden last van psychische stress. Daarom diende de GBB, net als enkele leden, een klacht in. Afgelopen vrijdag bracht de politie een persbericht uit. Daarin kijkt de politie terug op hun optreden, maar maakt zij geen excuses. Ze rechtvaardigt daarentegen haar grote inzet. Alleen het gedrag van sommige individuele agenten zijn niet in de haak. De GBB vindt dat onterecht en teleurstellend.

Wat zegt de politie over het optreden?

In het persbericht noemt de politie haar inzet bij Farmsum rechtmatig. Ook was het gebruik van de lange wapenstok proportioneel. Alleen het slaan van zittende demonstranten met de lange wapenstok beoordeelt de politie als niet proportioneel. Daarnaast was het gebruik van nevelwater onrechtmatig. Het persbericht suggereert een boetekleed. Maar excuses maakt de politie niet.

De politie neemt uiteindelijk, ondanks de nodige hindernissen die zij gedurende het afgelopen halfjaar heeft opgeworpen, de vele klachten over het politieoptreden serieus. Daar zijn we blij om. En nog fijner is dat de politie inziet dat het genoemde geweld niet door de beugel kon.

Maar we zijn teleurgesteld dat de politie geen excuses maakt. Wat temeer teleurstelt is dat de politie haar eigen optreden rechtmatig noemt. Dat is niet alleen verbazingwekkend, het is zelfs volstrekt onbegrijpelijk.

Het politieoptreden tijdens de Actieweek van Code Rood

De politie gedroeg zich tijdens de Actieweek van Code Rood dagenlang niet anders dan repressief en intimiterend. De situatie ter plekke in Farmsum was vreedzaam en vrolijk tot de politie zelf het terrein tot een oorlogsgebied maakte door haar escalerende ingrijpen en ongekend gewelddadige optreden. En na het gebruik van de lange lat in Farmsum op 28 augustus liet de politie de dag erna zien niet geleerd te hebben door opnieuw met de lange wapenstok in te slaan op ongewapende demonstranten richting Amsweer.

Beelden van de agent die met de lange wapenstok bleef inslaan op een zittende vrouw die zich niet verweerde gingen de hele wereld over. De ingediende klachten van o.a. de GBB zijn dus zeker gegrond. Lees hier de klacht die we indienden.

Politie wijst bijna alle klachten af

De politie wees in eerste instantie bijna alle klachten af als “niet-ontvankelijk”. Na het nodige soebatten kwam daarin verandering. Intern evalueerde de politie de actie op 14 december. Er zijn gesprekken geweest met 11 individuele klagers. De klacht van de GBB, die eerst ook als niet-ontvankelijk was afgedaan, heeft uiteindelijk tot een gesprek geleid op 7 februari.

In het gesprek werd de gang van zaken, zoals beschreven in de klacht van de GBB, niet weersproken door de politie. Toch oordeelt de politie in het persbericht van 15 februari dat haar optreden “rechtmatig” was. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Op RTV Noord concludeert Susanne Huijing, Sectorhoofd Politie Ommelanden, zelfs dat de politie “met tevredenheid terugkijkt” (Vanaf 7:22). Wij betreuren dat de politie deze positie inneemt.

Klik op de afbeelding om de uitzending van RTV Noord te bekijken:

klacht politie