Poll gesloten

De poll “ik voel me echt onveilig in mijn huis” is gesloten. 19 mensen hebben hier een “ja” ingevuld. Bij de 21 “nee” stemmers waren een aantal IP-adressen uit Utrecht en omgeving; het lijkt ons niet vreemd dat deze mensen geen last hebben van de Groningse gaswinning. Verder waren er 12 stemmers die aangaven dat dit voor hen “een beetje” het geval is. Als u zich echt onveilig voelt doet u er goed aan dit direct te melden bij de NAM; ze hebben aangegeven hier prioriteit aan te geven.