Praten met de Staten

Op 10 oktober bent u van harte welkom om met Statenleden te praten over de onderwerpen die in oktober en begin november op de commissie agenda staan. Klik op een van onderstaande links voor een overzicht van de onderwerpen die 10 oktober op de agenda staan van Praten met de Staten.

In de komende vergaderingen komen aan de orde onder meer de zoutwinning, windparken, afspraken omtrent versterking, zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, halfjaar rapport Onafhankelijke Raadsman. Bij Praten met de Staten kun je hier als burger aan de PS-leden en ambtenaren vragen stellen.

Onderwerpen van de commissie Ruimte op de agenda van Praten met de Staten.

Onderwerpen van de commssie Mobiliteit op de agenda van Praten met de Staten.

Onderwerpen van de commissie Bestuur op de agenda van Praten met de Staten.

Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het Provinciehuis, op 10 oktober 2018, van 16:00 tot 17:00

Smakelijke bijkomstigheid, er is koffie, thee, cake en koek!

Praten met de Staten is een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen in gesprek kunnen gaan met de Groninger Statenleden. Kijk voor meer informatie op www.pratenmetdestaten.nl of neem contact op met de statengriffie.