Presentatie meerjarenplan van dhr. Alders op woensdag 4 november 2015

Op woensdag 4 november 2015 presenteert dhr. Alders het conceptplan “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen”, waarin de operatie tot grootschalige versteviging en schadeherstel in Noordoost Groningen wordt beschreven.

De GBB, die meer dan 3000 huiseigenaren/schadelijders vertegenwoordigt, staat zeer kritisch tegenover een dergelijke kolossale operatie. Temeer, omdat het uitgangspunt is dat de gaswinning doorgaat op een te hoog niveau en niet zal verminderen tot het veiliger niveau van maximaal 12 miljard kuub per jaar.

Er is hier een ramp in slow-motion gaande en deze gaat maar door. In de afgelopen 2 jaar zijn als gevolg van de gaswinning minimaal 54 woningen op de slooplijst gekomen en zijn er 28 panden ontruimd (zie Ramp in “slow-motion” (2013-2015)).
De GBB voorziet als gevolg van de verstevigingoperatie een sterke toename van het aantal sloophuizen. Naar verwachting zal kosteneffectiviteit leidend zijn boven het handhaven van het woongenot en woonsfeer van de huiseigenaar en de bescherming van dorpsgezichten.

Dhr. Alders gaat naast zijn plan voor versteviging ook een aantal regelingen herzien/invoeren in de maanden november en december. Aan bod komen onder andere regelingen voor uitkoop, waardevermeerdering, schadeherstel en versteviging bij ‘achterstallig’ onderhoud en sloop.
De GBB zal om direct met dhr. Alders over deze regelingen te kunnen onderhandelen in deze maanden onafhankelijk deelnemen aan de maatschappelijke stuurgroep ad interim. Inzet is het visiedocument van de GBB over deze kolossale operatie (zie Visie Groninger Bodem Beweging over de komende massale verstevigingsoperatie).

Op basis van de ervaring in 2 maanden met het overleg met dhr. Alders zal het bestuur van de GBB zich een beeld vormen of voortzetten van de onderhandelingen ook na januari 2016 zinvol is. Als de bevindingen positief zijn, dan wordt aan de leden goedkeuring gevraagd voor verdere deelname aan de maatschappelijke stuurgroep na januari 2016.
Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging