Presentaties GBB

Afgelopen maandag- en dinsdagavond heeft de GBB weer 2 presentaties gehouden.

Maandagavond in het hof van Woldendorp en dinsdagavond in de molen van St. Annen voor de buurtvereniging Ellerhuizen.

De presentatie bestaat uit het beschrijven van de GBB en haar werkzaamheden in het algemeen en in het bijzonder het voorlichten over de veiligheid en de schadeprocedure van de NAM.

Voor veel bewoners in het bevingsgebied zijn veel zaken lang niet altijd duidelijk. Ook lopen gedupeerden vaak tegen problemen aan waar in diverse media door o.a. de NAM erg weinig informatie over wordt gegeven.

Wat de voorlichting over de veiligheid betreft was de GBB blij met de presentatie van het SodM in Middelstum op 12 april jl tijdens een door het Groninger Forum georganiseerd debat. De Inspecteur generaal Jan W. de Jong benadrukte dat de uitkomsten van het onderzoek van afgelopen januari hen nog steeds zorgen baart. Uit het rapport blijkt dat we van 1% kans in de eeuwigheid op een beving met maximimale magnitude 3.9 nu jaarlijks 7% kans hebben op een beving met een magnitude boven 3.9 (Richter).

Deze gegevens nemen wij mee in onze presentaties om te benadrukken dat de GBB en veel inwoners zich terecht ernstige zorgen maken over hun veiligheid. Dit signaal moet duidelijker afgegeven worden richting Den Haag en zeker aan minister Kamp. Vrij vlot werden nieuwe onderzoeken aangekondigd om nader te bepalen hoe groot de risico’s hier zijn zonder het advies van het SodM op te volgen. Door presentaties te geven en zo onder andere meer leden te werven willen we druk blijven uitoefenen en vergroten om alsnog zo snel mogelijk dit advies op te volgen.

Ondanks dat de NAM mooie verhalen naar buiten brengt over de (in hun optiek) verbeterde schadeprocedure lopen veel mensen in de praktijk nog tegen erg veel problemen aan. Wij lichten mensen hierover voor en beantwoorden tijdens deze avonden veel persoonlijke vragen. Aan een aantal dingen kunnen we helaas niet altijd snel iets doen zoals de veelgehoorde klacht dat de procedure veel te lang, soms langer dan 6 maanden duurt. Door dit te inventariseren en mensen te attenderen op de onafhankelijke raadsman Leendert Klaassen blijven we hier echter wel aandacht voor vragen.

Een andere veelgestelde vraag gaat over aannemers; op namplatform.nl staat heel duidelijk dat een claimant zelf een aannemer mag kiezen maar in de praktijk gaan sommige taxateurs en NAM-contactpersonen hier anders mee om. Soms komt één van de aannemers uit de NAM-poule direct met de taxateur mee en wordt de bewoner verteld dat hij veel beter deze aannemer aan de slag kan laten gaan. De bewoner voelt zich in veel gevallen overrompeld en weet niet hoe hier op gereageerd moet worden.

Wij hopen dat we door het geven van onze presentatie en het beantwoorden van vragen mensen kunnen helpen door de bomen het bos weer te zien. Wilt u ook graag een presentatie bijwonen of organiseren dan kunt u contact met ons opnemen: info@groninger-bodem-beweging.nl. Op de startpagina van onze website staat de agenda met komende activiteiten.