Presentaties Groninger Bodem Beweging

De GBB wordt regelmatig gevraagd presentaties te geven voor (dorps)verenigingen e.d.
Deze presentaties gaan over (de gevolgen van) de gaswinning in Groningen en kunnen, na een algemene uitleg inzoomen op specifieke onderwerpen zoals de gasbevingen of de schadeprocedure.
Tijdens deze presentaties is er ruim tijd voor vragen over persoonlijke situaties of algemenere zaken.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een presentatie kunt u mailen naar: daniellablanken@groninger-bodem-beweging.nl.