Procedure vergoeding aardbevingsschade

PERSBERICHT

Procedure vergoeding aardbevingsschade


Met alle commotie over regiocompensatie en een mogelijke vermindering van de gaswinning vergeten we bijna dat er nog steeds veel problemen bestaan rond het simpelweg vergoeden van aardbevingsschade aan particuliere woningen. Vrijwel dagelijks krijgt de GBB klachten van gedupeerden over de schadevergoedingsprocedure. Sleutelwoorden bij de klachten zijn gebrek aan vertrouwen, onzekerheid bij bewoners, willekeur bij beoordelingen, grote verschillen in aanpak tussen taxateurs, botte bejegening van bewoners, gebrek aan deskundigheid bij taxateurs, niet naar bewoners willen luisteren, slechte communicatie, zoekraken van taxatierapporten, etc.
Welk besluit Kamp ook neemt, het zal waarschijnlijk voorlopig blijven beven en woningen en gebouwen zullen worden beschadigd. Een goede schadevergoedingsregeling is en blijft daarom van het grootste belang. Het is een eerste vereiste voor het herstel van vertrouwen.

De GBB is van mening dat een goede procedure het beste wordt geborgd als de gehele schadevergoedingsprocedure ondergebracht wordt in een instantie die onafhankelijk van de NAM opereert, volgens protocollen die tussen gedupeerden, overheid en de NAM gezamenlijk zijn overeen gekomen. Onder dit persbericht is een voorstel hiertoe uitgewerkt. De gasombudsman Leendert Klaassen liet in zijn rapport van december 2013 weten inmiddels ook voor een instantie te zijn die onder onafhankelijke controle staat.

 

Klik hier voor ons uitgewerkte voorstel.