Prof. Bröring over de Status van het Schadeprotocol

Professor Herman Bröring gaf op 13 juli uitleg over de juridische situatie waarin Groningers verzeild zijn geraakt. Ruim 150 leden van de Groninger Bodem Beweging woonden deze bijeenkomst bij.

Een gedenkwaardige uitspraak van de professor: “de bewoner en de NAM zijn juridisch volstrekt gelijkwaardig”. Dat geeft de burger moed! Nu de praktijk nog…. Ook ging hij in op de positie van de NCG. Wat is dit voor een juridische figuur? We weten wel hoe hij eruit ziet. Maar verder is het vaag. Zeker waar het zijn bevoegdheden betreft. Zodra dat het geval is begint de overheid over “governance” te praten. Een veeg teken. Een ding is zeker: hij is een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Hij ressorteert dus onder minister Henk Kamp. De professor is niet direct positief gestemd over de omkering van de bewijslast, en de betekenis daarvan voor de schadeafhandeling “Ik moet nog zien dat het over een of twee jaar beter gaat dan de treurnis van nu.” De presentatie, de lichtbeelden, staan nu op de website van de Groninger Bodem Beweging.

Klik hier voor de presentatie {Powerpoint}