Programma werkbezoek Groningen op 24 september 2018

Voorwoord

Het rondetafelgesprek over de versterkingsoperatie, dat op 28 juni 2018 in Den Haag zou worden gehouden, ging niet door. De belangrijkste besluiten waren reeds genomen en dus was het mosterd na de maaltijd. Op instigatie van de GBB heeft de Tweede Kamercommissie EZK toen besloten om de 24ste september (morgen) naar Groningen te komen. Ook werd toen besloten de agenda gezamenlijk vast te stellen, ook met het Gasberaad. De afgelopen weken is hieraan gewerkt en werden de thema’s benoemd. Onze input, samen met wat de andere genodigden te zeggen hebben, moeten onze Tweede Kamerleden wederom meer inzicht geven in de situatie in Groningen. Wij hopen dat ze met de nodige uitroeptekens en de nodige vragen voor de minister weer naar Den Haag afreizen; in de Tweede Kamer worden nu eenmaal de beslissingen over het heden en de toekomst van Groningen – linksom of rechtsom – genomen.

In de pauze van het werkbezoek van de Kamercommissie krijgen enkele bewoners van Overschild de gelegenheid om de Tweede Kamerleden te laten zien hoe het hun dorp vergaat. ‘s Ochtends vóór de start van het officiële deel worden de  Kamerleden geconfronteerd met videoboodschappen van Groningers uit het aardbevingsgebied.

We durven  – helaas – niet op veel te hopen maar moeten er toch weer van uitgaan dat onze hoogste volksvertegenwoordigers zich overtuigend in gaan zetten voor Groningen. De ellende die de gaswinning in Groningen met zich meebracht, steekt schril af tegen de rijkdom die het gas Nederland opleverde. Wij vinden daarom dat de Tweede Kamerleden – als controleurs van de Regering – samen met de Groningers moeten strijden voor een nog snellere afbouw van de gaswinning, voor garantiestelling van het Rijk voor alle kosten van de afhandeling van schade en versterking – zonder kruideniersmentaliteit – en voor een zeer goed gevuld fonds voor de toekomst van Groningen.

Jelle van der Knoop

Voorzitter Groninger Bodem beweging

 

Hieronder het programma van de 24ste en – in het kort – de standpunten van de GBB op de verschillende thema’s. 

Klik hier om het programma te lezen. {pdf}

Klik hier om de standpunten van de GBB te lezen. {pdf}