Provincie: Opkoopregeling voor het aardbevingsgebied!

Provincie neemt weer een idee van de GBB over: een opkoopregeling voor het aardbevingsgebied! Het bericht op RTVNoord
Mooi dat de ideeën van onze GBB steeds sneller hun invloed doen gelden. Op 28 oktober 2014 verzond de GBB een persbericht met de titel: ” GBB wil generieke uitkoopregeling voor het aardbevingsgebied!”

Nu, december 2014, wordt dit idee overgenomen door het Provinciaal Bestuur van Groningen. Blijkbaar is de voeding van de leden naar het GBB bestuur wel dusdanig dat we met elkaar goede voeling hebben van datgene wat noodzakelijk is.

Eerder had de GBB dit idee al ingebracht bij de DialoogTafel waar de ondersteuning toen teleurstellend was. Zie daarvoor de reactie van uw bestuur.

GBB wil opkoopregeling

Overigens zijn er natuurlijk nog wel meer goede ideeën van de GBB het waard om over genomen te worden. Bijvoorbeeld:

  • een echte onafhankelijke organisatie voor de schade afwikkeling,
  • cliëntgericht schadeprotocol en cliëntvriendelijke benadering,
  • verzakkingen/inklinking niet meer categorisch afwijzen als aardbevingsschade door de NAM,
  • constructieve “zwakte” van een woning niet meer als smoes gebruiken om schade niet te erkennen,
  • scheuren in fundamenten niet meer categorisch afwijzen als aardbevingsschade door de NAM,
  • eindelijk eens echt beginnen met aardbevingbestendig maken en natuurlijk met behoud van cultuur historische waarde van de panden,
  • een echte ruimhartige waardeverlies compensatie,
  • uitbreiding van het aantal kerngemeenten en daaraan gerelateerde gelden,
  • eindelijk eens beginnen met de aanpak van complexe situaties,
  • erkenning van schades moeten royaal zijn, gevolgd door ruimhartige schadevergoeding en dit ook bij grote en complexe schades,

en vergaande vermindering van de gaswinning!
Kortom, de GBB vindt het echt niet erg als er ideeën worden overgenomen! Integendeel.