Provinciebestuurder Moorlag neemt standpunt GBB over! Proficiat!

Petje af voor dhr. Moorlag. Hij krijgt van harte een taart met het logo van de GBB en een gratis abonnement op de nieuwsbrief van de GBB! Want hij heeft als politicus de moed om te erkennen dat zelfs een scala aan maatregelen niet werkelijk de veiligheid van de burgers in deze regio zal verbeteren. En als het al enig effect heeft, zal het te weinig en veel te laat zijn.

Hoezo moedig denkt u misschien? Omdat het ingaat tegen de heersende cultuur van de politieke elite. Deze houdt in : nooit toegeven dat het probleem in het gaswinningsgebied groter is dan we kunnen behappen, nooit toegeven dat een zakje met geld eigenlijk een lapmiddel is om de burgers stil te houden en om de schijn te creëren dat er daadwerkelijk iets essentieels gedaan wordt, en al helemaal nooit praten over het verminderen van de gaswinning in Groningen. Vooral het laatste is als vloeken in de kerk van de politieke elite. En juist dat doet Moorlag wel en daarmee het hele Provinciale Bestuur. Het heeft even geduurd, maar het is toch een feit. Het standpunt van de GBB in deze wordt overgenomen!

Want de GBB bepleit al jaren om de gaswinning flink te verminderen. Immers de veiligheid voor de burgers in onze regio blijft slecht wanneer het aantal en de zwaarte van de aardbevingen niet afneemt. Het aantal aardbevingen en de zwaarte wordt veroorzaakt door de hoeveelheid gaswinning. Dat geeft zelfs de NAM toe. Wat echter de top van de politieke elite , de regering en regeringspartijen, niet willen toegeven is dat een vermindering van de totale gasproductie het aantal aardbevingen zal doen afnemen en ook de zwaarte. Zelfs niet nu in Loppersum, waar de gasproductie is afgenomen, het wel zo werkt. Immers er moet geld binnenkomen en de politieke moed ontbreekt om voor minder inkomsten door gasgeld hiervoor nog meer te willen bezuinigen.

Het standpunt van de GBB , dat vermindering van de gasproductie noodzaak is, is verwoord in onze zienswijze tegen het winningbesluit van minister Kamp van dit jaar. De GBB is geen roepende meer in de woestijn! Het Provinciebestuur van Groningen heeft ons standpunt overgenomen!
Dus krijgt dhr. Moorlag een fraaie taart en een gratis abonnement op de Nieuwsbrief van de GBB! Hij heeft het verdiend!