Psychosociaal

De GBB wil dat bewoners van de regio geen financiële en/of emotionele schade ondervinden van de gaswinning. Mensen met psychosociale problemen veroorzaakt door de gaswinning verdienen extra aandacht.

Wat wil de GBB?

  • Inzicht krijgen in de psychosociale klachten van bewoners/leden veroorzaakt door gaswinning i.s.m. Lentis en RuG
  • Het door de NAM doen vergoeden van schade of kosten die door deze psychosociale klachten worden veroorzaakt
  • Het ontwikkelen van laagdrempelige oplossingen om bewoners te ontzorgen