PvdA geeft niet thuis bij amendement mw. Dik-Faber (max. 27 miljard kuub gas). Onbegrijpelijk!

Fraaie woorden op 17 november van de PvdA-kamerleden toen het over het aantal te verstevigen huizen ging, want: “…veiligheid moet voorop blijven staan. Dat betekent dat elke Groninger in het bevingsgebied recht heeft op een fatsoenlijke en veilige woonplek”, laten de Kamerleden Tjeerd van Dekken, Henk Nijboer en Jan Vos de bewindsman weten. (PvdA zet grote vraagtekens bij de rekensom van de NAM)

Heel fijn om te lezen: veiligheid voorop. Dat gaat er in als zoete koek bij ons Groningers. En drie weken later wordt het nog eens dunnetjes over gedaan. Het onderzoek van Arcadis over schademeldingen buiten de NAM-contouren is op 3 december nog maar amper openbaar en direct een helder en woedend commentaar van het Groningse kamerlid  Henk Nijboer bij RTV-Noord: “Volgens Nijboer worden Groningers niet serieus genomen: ‘Het is het miskennen van gevoelens van Groningers, wat de NAM nu doet.’
“De NAM moet zich eens fatsoenlijk gaan gedragen!”

Het licht breekt toch door bij de PvdA? Golven van enthousiasme over een aanzet tot hersteld vertrouwen overstromen het Groninger land. Helaas de eerste beste gelegenheid om te tonen dat ‘de veiligheid voorop staat’ en ‘de gevoelens van de Groningers niet miskend worden’ was voor de PvdA fractie het ondersteunen van de motie van mw. Dik-Faber. Simpel ondersteunen datgene, wat de Raad van State al voorlopig verordonneerd had en het nu omzetten in beleid; niet meer dan 27 miljard kuub gas winnen. ‘Veiligheid moet voorop staan en de gevoelens van de Groningers moeten niet miskend worden’, maar dat geldt wel voor anderen en blijkbaar niet voor de PvdA fractie. Het licht is op 8 december al weer uit bij de PvdA fractie. Het was niet meer dan een flikkerend kaarsje. Prettig om mee in de publiciteit te komen, maar dus vooral niet de bedoeling om het om te zetten in beleid: de gaswinning maximaliseren tot 27 miljard kuub.
Hoezo niet miskennen van de gevoelens van de Groningers? Hoezo veiligheid moet voorop staan?