Quickscan onder de leden naar mening gasbesluit

Als bestuur van de GBB spreken we veel leden. Ook krijgen we veel mail en telefoon waaruit blijkt dat het merendeel van deze mensen het gasbesluit van minister Kamp onacceptabel vindt.
Voor ons als bestuursleden is het erg belangrijk om te weten hoe de achterban denkt en wat zij willen. Daarom besloten we een QuickScan uit te voeren om te achterhalen wat in hoofdlijnen de meningen zijn.

KLIK HIER VOOR HET PDF-BESTAND MET ALLE RESULTATEN

De totale respons deed ons verrassen; in totaal 504 unieke formulieren. Dit toont voor ons aan dat de leden graag hun mening willen geven. De leden hebben anderhalve week de tijd gehad om deze QuickScan in te vullen en dit zijn de resultaten.

Uit deze QuickScan blijkt dat er geen één van de 433 leden helemaal tevreden is en dat het overgrote deel ronduit ontevreden is; over het geheel maar zeker over de specifieke onderdelen.
We hebben als laatste gevraagd wat men het belangrijkste vond. Dit is veiligheid en het is des te verontrustender dat juist voor wat betreft de veiligheid de leden het meest ontevreden zijn met het gasbesluit zoals dat nu op tafel ligt!