Rapport Lysias

Dit gaat daar verder, waar het VEH rapport stopte. de GBB vertegenwoordigers aan de Dialoogtafel zorgen er mede voor dat dit boven tafel komt! Lees dit rapport van Lysias in opdracht gemaakt van de Dialoogtafel.

Een conclusie is:
Op basis van de inhoudelijke beoordeling van het protocol concluderen we dat het protocol is geschreven vanuit het perspectief van de schade-afhandelende partij en niet is gericht aan de claimant. Definities van belangrijke begrippen ontbreken en posities, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen zijn beperkt omschreven. Behalve speciale aandacht voor monumenten, maakt het protocol geen onderscheid naar categorieën gebouwen, verschillende typen eigenaren of verschillende soorten schades. Belangen van claimanten zijn in het protocol niet geborgd …
Klik hier om het rapport te lezen.