Reactie GBB op de uitnodiging Tweede Kamer commissie EZK

Geachte Commissie EZK,

Het Kamerdebat op 7 juni jl. over de gaswinning en de versterking in Groningen resulteerde in zo’n 10 moties over de versterking. De stemmingen op 12 juni lieten zien dat het huidige versterkingsbeleid van minister Wiebes voort kan worden gezet wat betreft de meerderheid in de Tweede Kamer. Dit ondanks de schreeuw vanuit de regio, zowel bij bestuurlijke als maatschappelijke organisaties, dat de minister minimaal zijn afspraken na zou moeten komen. Met het door minister Wiebes geopteerde wachten op het advies van de Mijnraad – in de hoop dat er nieuwe dreigingsnormen komen – wordt impliciet een eventuele vertraging van de versterking van maanden, tot wellicht 1,5 jaar geaccepteerd.
De Kamer, met name de coalitiepartijen, lieten die schreeuw vanuit de regio voor wat ze was. En nu, nu de beslissende ruimte aan Wiebes is gegeven, is de Kamer nieuwsgierig hoe de regionale partijen over de versterking denken?!

Volstrekt ongeloofwaardig. De bewoners in de aardbevingsregio worden door de Tweede Kamer onvoldoende serieus genomen. De opvattingen en argumenten vanuit de regio hadden onderdeel moeten uitmaken van het debat op 7 juni. En nu het daarvoor te laat is, moeten we alsnog opdraven in de hoorzitting op 28 juni voor een zinloze exercitie van een paar uur.
De minister de ruimte geven om de versterkingsoperatie te remmen om vervolgens te praten over ‘hoe de versterking vlotgetrokken kan worden’, komt bij ons ronduit cynisch over.

De Groninger Bodem Beweging stuurt daarom geen vertegenwoordiger naar de hoorzitting.

Wij zijn in de toekomst bereid uitvoerig met de commissie van gedachten te wisselen over alle problemen vanwege de gaswinning, maar dan op een zorgvuldige wijze en voorafgaand aan het Kamerdebat.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging