Reactie GBB op het eerste wetenschappelijk tussenrapport van Gronings Perspectief

Herdefiniëring van het begrip ‘veiligheid’ is noodzaak!

Komend gaswinningsbesluit daarop afstemmen!

Naar 12 miljard m3.

Hoogste tijd om het begrip veiligheid niet meer alleen uit te drukken in ‘de kans om dood te gaan’ als gevolg van de aardbevingen. De schades aan huizen als gevolg van de mijnbouw hebben een breed en diepgaand negatief effect op de gezondheid en veiligheid van Groningers. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek van prof. Postmes.

{Link naar Gronings Perspectief}

Het komende winningsbesluit van minister Kamp over de gaswinning moet met de bevindingen van dit onderzoek rekening houden. De minister dient een dusdanig besluit te nemen dat de steeds weerkerende schades aan huizen als gevolg van de gaswinning niet meer ontstaan. Minister Kamp heeft op basis van art. 8 van EVRM een positieve verplichting naar de Groningers om hun veiligheid en woning te respecteren, zodat de negatieve gevolgen voor de gezondheid van Groningers en de afnemende veiligheidsgevoelens worden voorkomen!

Het Bestuur van de Groninger Bodem Beweging.