Reactie van het GBB bestuur op het rapport van de denktank

Op maandag 28 oktober presenteerde de denktank van de Groninger Bodem Beweging haar rapport “duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie”. De denktank heeft hiermee een voorzet gegeven voor het compenseren van de regio voor de gevolgen van de gaswinning (naast de vergoeding van particuliere schade aan woningen). Met het plan wordt het stimuleren van de regio verbonden met het stimuleren van de overgang naar meer duurzame energie. In het rapport worden meerdere manieren van groen gas maken genoemd: door middel van wind- en zonne-energie en door het omzetten van organisch materiaal en rioolslib in groen gas. Dit zou op grote schaal moeten gebeuren, waar forse investeringen mee zijn gemoeid waar Groningen van kan profiteren. Verder wijst het rapport op de in Groningen aanwezige specialistische kennis en op het mogelijk benutten van het aanwezige aardgasnetwerk. Beide factoren kunnen de transitie versnellen. Door deze transitie naar groen gas hoeft er iets minder aardgas te worden gewonnen maar dit laat onverlet dat de gaskraan een stuk dicht moet wat de GBB betreft.
De GBB heeft het rapport van de denktank met veel sympathie gelezen en zijn onder de indruk van de mogelijkheden die dit plan biedt. Wij zijn evenwel niet deskundig op dit gebied. Wel zijn we van mening dat er op z’n minst een vervolg aan moet worden gegeven; juist vanwege de intentie en het kansrijke ‘vergezicht’ van het plan. De ideeën die er in staan, zijn kennelijk allemaal realiseerbaar maar de vraag hoe het moet worden geïmplementeerd (en gefinancierd) is een andere. Daar beslist uiteraard de GBB niet over. We nemen dus het advies van de denktank over in die zin dat wij stellen dat het door beleidsmakers serieus moet worden overwogen. En met beleidsmakers bedoelen we zowel EZ als de Provincie.
Overigens is de regionale compensatie één van drie belangrijkste eisen van de GBB. Voorop blijven staan: veiligheid voor bewoners en een volledige vergoeding van particulieren voor geleden aardbevingsschade.

https://groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2017/07/Tweede-Gasrevolutie-Groningen-zonder-bodemgevaar.pdf