Recht voor Groningen

Wist jij dat de GBB in 2016 de stichting Recht voor Groningen (RvG) heeft opgericht? Het doel van de stichting is rechtszaken te financieren die voor een brede groep gedupeerden van belang kunnen zijn. Hiervoor is nodig dat bewoners in het mijnbouwgebied of sympathisanten donateur worden van RvG. In het verleden heeft de GBB behoorlijk wat geld gestort, maar we kunnen het niet alleen.

Strafzaak NAM
In eerste instantie stond de financiering van de strafzaak tegen de NAM centraal. Op 11 september 2015 deed de GBB tezamen met 12 gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. Ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door bevingen ging de NAM willens en wetens door met het winnen van gas. Met de strafrechtelijke vervolging van de NAM wil de GBB de verantwoordelijkheid voor de gasellende in Groningen blootleggen; hier hebben de gedupeerden recht op.

Na een aanvankelijke weigering van het Openbaar Ministerie (OM) de NAM te vervolgen, werd het OM dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Na jaren van onderzoek kwam het OM wederom tot de conclusie dat zij de NAM niet wenste te vervolgen. Er zou geen sprake zijn geweest van te duchten levensgevaar voor bewoners. Onlangs werd dit nog breed uitgemeten in het nieuws. De GBB en vele anderen begrijpen hier niets van, gegeven de vele acute onveilige situaties waarbij mensen hun huis uit moeten en de duizenden huizen die versterkt moeten worden. Lees hier het door de NAM ingediende verzoek bij het Hof de NAM niet te vervolgen.
De beslissing is nu aan het Gerechtshof. Advocaten Spong en Van Reydt zullen de zaak voor de GBB bij het Hof bepleiten. Het einde is nog niet in zicht maar de GBB zet door.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de actie die de GBB vorig jaar bij het gerechtshof in Leeuwarden hield 

Jurisprudentie
De GBB tracht rechtszaken te selecteren waarbij de beslissing van de rechter van belang kan zijn voor vele andere gedupeerden. Op dit moment wordt een proefproces opgestart over de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor woningeigenaren met een huis waarvan de WOZ waarde sterk is gedaald tussen 2013 en 2019, pakt de IMG regeling onrechtvaardig slecht uit. We laten de bestuursrechter en eventueel de Raad van State een uitspraak doen over de vraag of IMG de regeling voor deze groep mensen aan moet passen.

Tevens wordt overwogen een proefproces te starten in het belang van woningeigenaren die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de NAM waarderegeling. Zij mogen nu niet meedoen met de IMG regeling terwijl deze compensatieregeling een veel hogere uitkering oplevert. Dit is niet rechtvaardig.
Het is lastig zaken te vinden die voor gedupeerden goede jurisprudentie opleveren. De GBB doet dit in overleg met een juridisch specialist. Het opzetten en voeren van proefprocessen kost veel geld. Financiering vanuit de stichting Recht voor Groningen is hierbij onmisbaar. Van belang is dan dat de bewoners van het mijnbouwgebied en zij die met hen solidair willen zijn, de stichting RvG steunen. Meer informatie over RvG en hoe je kunt doneren, vind je op de website van Recht voor Groningen.

Inzamelingsacties voor RvG
In het verleden verkocht Recht voor Groningen gratis verkregen kaarten voor de wedstrijd FC Groningen – FC Utrecht (2017), hield zij collectes tijdens de door de GBB georganiseerde Fakkeltocht en bij shows van Freek de Jonge in de Groninger kerken (2017), en veilden we aan ons gedoneerde gesigneerde voetbalshirts en posters van Pluis (2019). Op deze manier was er veel aandacht voor de stichting Recht voor Groningen, en ontving het regelmatig giften. Helaas heeft de corona-crisis dergelijke acties grotendeels stilgelegd.

Steun Recht voor Groningen
Met jouw donatie kunnen gedupeerden in Groningen beter voor hun rechten vechten! Steun daarom Recht voor Groningen. Doneer via de website: www.rechtvoorgroningen.nl of stort rechtstreeks een gift op:

NL 32 RABO 03090818 31 t.n.v. “Recht voor Groningen”.

Naast het doen van een donatie zijn er ook andere manieren om RvGte steunen, bijvoorbeeld:
– Heb je een bedrijf of winkel: zet een collectebus in de zaak en stort de opbrengst op de rekening van Recht voor Groningen.
– Maak reclame voor de stichting Recht voor Groningen door de speciaal hiervoor ontworpen poster van de bekende cartoonist Pluis op een zichtbare plek op te hangen. De poster kan worden opgevraagd door even een mailtje te sturen naar: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl; vermeld daarbij ‘Poster van Pluis’ plus uw telefoonnummer. Bedenk wel: op is op.