Regionale overeenstemming over nieuw schadeprotocol

Alle regionale partijen – het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied – hebben overeenstemming bereikt over het door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Als bijlagen vindt u hier:

Het gezamelijk persbericht aangaande het schadeprotocol,

Het advies van Mr. A. Hammerstein,

En het schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen