Relatie tussen recht en realiteit

De Eemsdeltaregio is in meerdere opzichten in beweging. In een tijd waarin de economie onder druk staat vindt rondom de havens de nodige economische bedrijvigheid plaats. Voorbereidingen voor de plaatsing van offshore windturbines zijn in volle gang. Een kleine twee maanden geleden is biomassacentrale ‘Golden Raand’ in gebruik genomen. Op dit moment wordt gesproken over de vestiging van een kabelfabriek in de Eemshaven. De andere kant van de medaille bevat Aldel en een aantal gelieerde bedrijven die failliet gingen.

Helaas beweegt de regio Groningen ook in letterlijk opzicht.

Lees hier meer.

Jewan de Goede advocaat

E: degoede@plasbossinade.nl

T: 050 521 43 65