Resultaten enquête over versterking

In oktober heeft de GBB een enquête gehouden onder haar 4.040 leden met als onderwerp een aantal vragen rond de versterkingoperatie. De respons was 982 (24%) in een week!

Uit de resultaten komt duidelijk naar voren hoe huiseigenaren de ontwikkelingen in de versterkingoperatie ervaren. Het betreft weliswaar geen a-selecte steekproef maar het aantal respondenten is groot genoeg om een goed beeld te krijgen van de mening van de bewoners op hoofdlijnen.

Zie hier de resultaten:

Resultaten Enquete

Bijlagen enquete (open antwoorden)