Rutte gaat GBB’s voorstel voor extra compensatie ‘herkauwen’

Gister sprak de GBB met premier Rutte. Andere partijen stipten de problemen van de versterking al ruimschoots aan. De GBB gooide het daarom over een andere boeg: wij stelden voor om, net als in Zeeland, op provinciaal niveau een inventarisatie te maken van de geleden schade in Groningen en op basis daarvan een compensatiebedrag vast te stellen. Rutte’s antwoord was dat hij “het voorstel eens zal gaan herkauwen”.

De GBB stelt voor dat er een commissie komt die een impactinventarisatie maakt van de nadelen die de provincie heeft ondervonden. Dit vergoedingsbedrag komt dan naast de fysieke en straks ook mentale schade die op individueel niveau wordt of is uitgekeerd. Ook komt dit bedrag bovenop de toekomstgelden van het NPG. De door ons voorgestelde extra vergoeding gaat juist om de neveneffecten van de gaswinning op provinciaal niveau zoals imagoschade en een slecht vestigingsklimaat voor ondernemers. Naast de pilaren ‘schade & versterking’ en ‘toekomstperspectief’ komt dan dus ook de pilaar ‘compensatie’.

De voorgestelde commissie kan een soort maatschappelijke kosten- en batenanalyse opstellen wat de fundering is voor het vergoedingsbedrag. Zo wordt er een eerlijke tegemoetkoming vastgesteld als schuldvereffening voor de veroorzaakte misère. Als het in Zeeland kan, dan kan het in Groningen ook!