Schadeafhandeling

De schadeafhandeling dient volstrekt onafhankelijk van de schadeveroorzaker de NAM te zijn. Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) is niet onafhankelijk van de NAM. Een betere naam zou zijn NAM/CVW. De cultuur van het CVW wordt helaas bepaald door de cultuur van de NAM. Wij willen:

 • Volledige vergoeding van de directe schade door aardbevingen en bodemdaling
 • Volledige vergoeding van de indirecte schade (overlast, bijkomende kosten) door aardbevingen en bodemdaling
 • Reële compensatie voor de waardevermindering van huizen en gebouwen
 • Een uitkoopregeling voor particulieren

Wat doet de GBB?

 • Ontwikkelen van het ‘Programma van Eisen’ schadeafhandeling
 • Draagvlak krijgen voor ‘Programma van Eisen’ bij relevante partijen
 • ‘Programma van Eisen’ verankeren in werkwijze NAM en Centrum voor Veilig Wonen
 • Inventariseren knelpunten in schadeafhandeling onder leden
 • Onderzoek initiëren naar omvang en aard knelpunten schadeafhandeling
 • Onderzoek initiëren naar door de NAM gehanteerde contouren t.a.v. aardbevingen
 • Onderzoek initiëren naar alle andere gevolgen van mijnbouw in de breedste zin