Shell zoekt een relatietherapeut

Shell ziet de druk op de NAM toenemen, getuige de volgende tekst uit de advertentie voor een relatietherapeut : “NAM’s license to operate is under increasing pressure.”
External relations manager earthquakes

Natuurlijk neemt de druk toe. En wel op basis van de negatieve gevolgen van de gaswinning zijnde o.a. : meer dan 100.000 mensen die in beschadigde huizen wonen, duizenden te verstevigen huizen, en de voortdurende dreiging van een voorspelde grote beving. Dan lijkt het geen wereldvreemde conclusie van Shell om te constateren dat het doorgaan van de gaswinning onder druk staat.

In Shell-termen heet een dergelijke functionaris : “external-relations-manager-earthquakes”. Het klinkt fraai. Maar het gaat gewoon om het onderhouden van de relaties, het coördineren van het lobbyen en de propaganda, dit alles om verdere reductie van de gaswinning tegen te gaan. Een relatietherapeut dus. Met als uiteindelijk doel: er moet maximaal gepompt worden.

Propaganda of de waarheid?

Er is spanning tussen de “Shell/NAM waarheid” en de feiten. Het moet en kan publicitair beter zal Shell gedacht hebben. Hetgeen natuurlijk ook makkelijk kan. Begin dan eens om structureel de waarheid te ventileren, is de suggestie van de GBB.
Een voorbeeld van een dergelijk gebrek aan waarheid? In het voorjaar 2016 ventileert de NAM dat er slechts enkele honderden huizen verstevigd moeten worden. Nu, aan het einde van het jaar 2016, is bekend dat het zal gaan om vele duizenden huizen. Dat getal van die honderd huizen is daarmee verworden tot pure propaganda en zeker geen publicitaire onvolkomenheid of een onderzoek- technisch probleempje. En zo zijn er helaas vele, vele voorbeelden.
Een verstoorde externe relatie is niet de oorzaak, de inhoud van de boodschap deugt niet! En daar moet aangewerkt worden.

Verstoord zelfbeeld Shell/NAM

Uit de advertentie blijkt, dat Shell volgens Shell is: “… a company with shared values. Honesty, integrity and respect aren’t simply a strap line, but are a part of everything we do.”.
Helaas kent de GBB vele schadelijders waarbij eerlijkheid, integriteit en respect voor de schadelijders vanuit de Shell/NAM ver weg waren en zijn. Dan laten we het opereren van de afdeling ‘Legal’ van de Shell gemakshalve nog maar buiten beschouwing.

De firma Shell/NAM lijdt duidelijk aan een ‘verstoord zelfbeeld’. Een firma met een dergelijk verstoord zelfbeeld dient op basis daarvan al uitgesloten te worden van enige bemoeienis met de schade afhandeling- en verstevingsoperatie. Immers, schadelijders dienen daar niet aan blootgesteld te worden.
Volledige publieke regie is noodzaak!

Bestuur GBB