Shell/NAM-winningsplan proberen op waarde te schatten? Lees vooraf het onderstaande en het artikel.

‘Cherry-picking’ uit het artikel: “Als de bodem schudt…”

Hoewel ons bekend is, dat dhr. Sintubin “cherry-picking”  als regel niet waardeert, geven we toch enkele kernpunten weer van zijn bijdrage uit een artikel in www.nationalgeographic.nl . Dit om de om de lezer te enthousiasmeren om het hele artikel te lezen.

Hou daarbij in  het  achterhoofd  het winningsplan van de Shell/NAM:  100 te verstevingen huizen is wel genoeg, gaswinnning  kan veilig  naar 33 miljard,  pga neemt af, duidelijke NAM-contouren. En natuurlijk de impliciete boodschap van de Shell/NAM: er is nauwelijks reden tot zorg, nu niet en ook niet voor de toekomst. Het onderstaande en het artikel, lezende maakt het kunnen aannemen van deze Shell/NAM boodschap niet echt makkelijker. De door ons opgepikte kernpunten zijn:

  • Als de Gutenberg-Richterrelatie ook geldt voor door mensen veroorzaakte bevingen, neemt met de toename van het aantal kleine bevingen de kans op een grotere toe. Ruim 5,0 zou dan mogelijk worden.
  • “Niemand durft echt uitspraken te doen over de maximum magnitude die kan optreden”, zegt Sintubin. “Ik pleit voor een bewustwordingstraining onder de Groningers: wat moeten we doen bij een beving?” Ook al is de kans klein, zegt hij, een gebouw kan zo verzwakt raken door opeenvolgende kleine bevingen, dat het instort. “Stel je daarop in.”
  • …de bevingen rond Loppersum zijn met slechts drie kilometer erg ondiep. Dat betekent dat de energie van de lichte bevingen vlak onder het aardoppervlak vrijkomt zónder dat deze zich in alle richtingen heeft kunnen verspreiden. De schaal van Richter geeft in dat geval een vertekend beeld: wie recht boven zo’n ondiepe beving woont, ondervindt dezelfde gevolgen als van een veel zwaardere, diepere beving.
  • “De magnitude zegt dus zeker niet alles”, zegt Sintubin. Daarom, legt hij uit, wordt nu de Peak Ground Acceleration (PGA) van een beving gehanteerd: de hoogste versnelling van het aardoppervlak door de verschillende seismische golven bij een beving. Die kunnen bij een eventuele beving van 4,5 tot 5 bij het Groningse gasveld plaatselijk vergelijkbaar zijn met veel zwaardere, natuurlijke bevingen, zoals die bijvoorbeeld in Griekenland en Italië voorkomen.
  • Sintubin toont twee kaarten met contourlijnen op zijn beeldscherm – waarvan er een is geproduceerd door het KNMI en een door de NAM –, aan de hand waarvan bijvoorbeeld wordt bepaald of en waar versterking van gebouwen nodig is. …Om de schade te beoordelen, waarschuwt Sintubin, zijn deze kaarten niet één-op-één te gebruiken.

Lees hier het volledige artikel op National Geographic {link}