(Sint) Mark Rutte komt naar Groningen.

Column

Alom goedgelovigheid in hem?

Hij komt, hij komt, hij komt de goede….(Sint) Mark. Vol verwachting en goedgelovig klopt blijkbaar het hart van menige Groninger gezien de verwachtingsvolle uitlatingen over zijn bezoek. En dit wordt breed in de krant en op de regionale TV verwoord. Vijf jaar lang tot aan de laatste verkiezingen geen enkele beleidsmatige bijdrage of ondersteunende mening m.b.t. Groningen van Sint Mark vernomen. Laat staan, dat hij het getroffen gebied in Groningen formeel bezocht. En toch klopt menig hartje nu even sneller. Hij komt, hij komt, hij komt de goede….

De hoop is, dat de afwezigheid van goed beleid en betrokkenheid van Sint Mark berust op zijn verondersteld gebrek aan kennis en gevoel bij Groningen en de Groningers. En dat het gaat lukken  om hem middels ‘bijpraten’ en een rondreisje te overtuigen om het goede wel te doen. Terwijl het normaliter toch zo is, dat een goedheiligman niet overgehaald hoeft te worden om het goede te doen, maar het goede gewoon doet vanuit eigen initiatief. Daarom is het toch juist een goedheiligman of anders gezegd een goede premier?

Het is zeer geloofwaardig, dat Sint Mark al jaren via zijn opperknecht Henk Kamp prima op de hoogte is van alles wat hier gaande is. Mark Rutte is een raspoliticus en leider van het kabinet en hij toont voortdurend aan goed op de hoogte te zijn van de belangrijke dossiers. En helaas behoort Groningen om de verkeerde redenen bij de belangrijke dossiers. Maar deze bij hem aanwezige kennis heeft niet geleid tot een ander beleid of waarneembare persoonlijke betrokkenheid bij dit dossier.

Helaas kunnen velen Sint Mark’s beleid met betrekking tot de gaswinning niet als een kadootje ervaren, maar slechts als een straffe kastijding met de roe. Het geloof in onze rijksoverheid, en Sint Mark is daar het boegbeeld van, is bij vele gedupeerden bijna nihil. Dat verhelpt geen enkele verlate tocht van deze ‘goedheiligman’ naar en door Groningen.

Sint Mark komt nu dus toch naar Groningen. Toch niet om het aangetaste geloof in hem te versterken? Of wel? Zijn oppperknecht Henk Kamp was hier al vele malen. En al die bezoeken hebben nog steeds niet geleid tot adequaat politiek handelen om deze regio wel een veilige en goede toekomst te geven.

Maar na de komst van Sint Mark naar Groningen zal het anders zijn? Wie kan dat geloven? Het geloof daarin is er helaas niet meer. Dat is vernietigd, nadat hij in 2012 na de beving in Huizinge toeliet de gaskraan verder open te draaien met als resultaat veel extra gasellende. Daarna heeft hij nog vijf jaar de tijd genomen om voor Groningen geen plan te maken om deze regio daadwerkelijk een veilige en goede toekomst te geven.

Daarom zijn velen in het gaswinningsgebied het geloof in zijn goede daden kwijt. Laat staan dat we nog goedgelovig kunnen zijn. Helaas behoor ik ook daarbij.

Dick Kleijer