RvS: staats­se­cre­ta­ris mocht in­stem­men met waak­vlam gas­win­ning Gro­nin­gen 2022-2023

Op 11 november 2022 is er door de GBB een beroepsschrift ingediend tegen het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022/2023. In dit gasjaar, dat tot 1 oktober 2023 loopt, wordt een ‘minimum flow’ gewonnen van 2,8 miljard kuub gas. Hoewel dit gasjaar bijna voorbij is, vond op 19 juli de zitting bij de Raad van State (RvS) hierover plaats, en deed RvS vandaag, 30 augustus, uitspraak.

Staats­se­cre­ta­ris mocht in­stem­men met waak­vlam gas­win­ning Gro­nin­gen 2022-2023
De Afdeling oordeelt dat de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld. De Afdeling oordeelt verder dat de staatssecretaris deugdelijk heeft gemotiveerd waarom een winningsniveau van 2,8 miljard Nm3 nodig is om de leveringszekerheid te borgen, en waarom er in de winter van 2022-2023 elf productielocaties worden opengehouden. Verder heeft hij volgens de afdeling voldoende maatregelen genomen om de vraag naar Groningengas zo snel mogelijk af te bouwen. Je leest hier de volledige uitspraak van de Raad van State.

Wat vindt de GBB?
De GBB vindt deze uitkomst jammer. Het gasjaar is bijna voorbij, er is veel veranderd. We weten inmiddels dat de gaswinning vanaf 1 oktober naar 0 gaat. De gasputten blijven echter open, en kunnen elk moment weer in gebruik worden genomen.

 Begin dit jaar werd de uitkomst van Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen bekend. De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. Er is jarenlang veel meer gas dan nodig gewonnen, ten koste van de veiligheid en gezondheid van Groningers en Drenten. Zij zijn door de overheid in de steek gelaten. 

Als je de uitkomsten van de PEAG écht serieus neemt, dan is er volgens de GBB maar een besluit mogelijk; de staatssecretaris moet op 1 oktober 2023 het gasveld definitief sluiten. De GBB dient een zienswijze in tegen het ontwerp vaststellingsbesluit voor gasjaar 23-24 waarin we dit nogmaals met klem benadrukken.