Stand van zaken versterking in Groningen

De directeur van de NCG, Peter Spijkerman, meldt in zijn nieuwsjaarsbericht “goed op weg te zijn”. Weliswaar is het beloofde aantal opnames in 2020 niet gehaald (2.883 i.p.v. 4.000), maar wel het aantal beoordelingen (4.178 i.p.v. 4.000). Het aantal adressen dat versterkt is bedraagt nu 1.647. Dat is na controle en correctie van data. Er wordt ook een nieuwe term geïntroduceerd. Het aantal adressen waar het versterkingsproces is afgerond. Dat zijn er eind 2020 welgeteld 1.769.

Versterkt wil zeggen dat het pand fysiek versterkt is of het is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Versterkingsproces afgerond wil zeggen óf het huis is versterkt óf we doen niets meer. Het kan bijvoorbeeld om scholen gaan die wel gesloopt worden maar waar geen nieuwbouw meer plaatsvindt omdat de kinderen naar een andere school gaan.

Klik hier het nieuwjaarsbericht van de NCG.

Versterkte huizen en nog niet versterkte huizen
In het versterkingsproces van een pand worden 4 fasen onderscheiden: opname, beoordeling, planvorming en uitvoering. In de ‘werkvoorraad’ van de versterkingsoperatie zitten nu 26.724 adressen.
Daarvan zijn er 1.647 al versterkt. Dat betekent dat bij deze adressen de fase ‘uitvoering’ gereed is. Zo’n 13.000 Groningse huiseigenaren hebben begin dit jaar een brief van de NCG ontvangen.
Dat was een uitvloeisel van het ‘bestuursakkoord’ van 6 november 2020. Het gaat om de adressen waar wel al een opname is geweest, en waar de beoordeling (bijna) klaar is: men heeft al een versterkingsadvies (VA) ontvangen of gaat dat voor 1 juli 2021 krijgen.

Als er volgens dit VA maatregelen nodig zijn, dan krijgt de eigenaar de keuze:
óf: 1. de versterking laten uitvoeren volgens dit VA.
óf: 2. de versterking niet laten uitvoeren en vragen om een herbeoordeling volgens de nieuwste norm + recht op maximaal €30.000. Waarschijnlijk zegt die herbeoordeling (tegen de nieuwste norm, de NPR 9998: 2020) dat er niets meer hoeft te gebeuren, dan wordt er ook niets meer gedaan. Mocht die herbeoordeling ertoe leiden dat toch iets versterkt moet worden dan wordt dat uitgevoerd.
Maar recht op de € 30.000 heeft de eigenaar sowieso als hij kiest voor optie 2.

De € 30.000 bij optie 2 bestaat echter uit 3 bedragen: de bestaande subsidie voor verduurzaming (€ 7.000); moet apart aangevraagd worden via SNN, een subsidie voor woningverbetering (€ 10.000); deze regeling is er nog niet (wordt ingericht voor 1 juli 2021) en een bedrag voor vrije besteding (€ 13.000); ook dit moet nog geregeld worden. De adressen die deze brief hebben gekregen worden in het bestuursakkoord aangeduid als groep A.

Er is ook een grote groep adressen van de 26.724 waar nog helemaal geen opname is geweest. Zo’n 10.000 adressen. Op deze adressen gaat een brief van de gemeente of NCG bezorgd worden voor 1 mei 2021. Dit is in het bestuursakkoord groep C.

Dan is er nog een groep adressen (ongeveer 4.000) waar de versterking anders aangepakt gaat worden, bijvoorbeeld omdat er anders ongelijkheid in de straat ontstaat. Dat heet clustering.
De gemeente bepaalt dat. Deze adressen krijgen een brief van de gemeente voor 1 maart 2021.
Dit is in het bestuursakkoord groep B.

Wat is de werkvoorraad van de NCG?
De werkvoorraad van de NCG bevat dus 26.724 adressen. Veel eigenaren van panden hebben nog nooit iets van de NCG vernomen, en vragen zich af: zit ik in de werkvoorraad?
Het is relatief eenvoudig in de vroegere gemeenten Ten Boer en Loppersum: alle adressen zitten in de werkvoorraad. In Appingedam zit 80% erin, in Delfzijl 45%. En dan zijn er een beperkt aantal adressen in Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. Onzeker? Vraag het de NCG!

Advies voor de eigenaar
Al jaren pleit de GBB ervoor dat de eigenaar een onafhankelijk adviseur kan inschakelen als er een VA ligt van de NCG. Immers, een versterkingsadvies is een moeilijk leesbaar document, en heeft grote consequenties voor de eigenaar van het pand. Wat is er dan beter dan dat hij of zij een eigen bouwkundig of juridisch adviseur kan raadplegen? In de aanloop naar het ‘bestuursakkoord’ is deze wens nogmaals onder de aandacht gebracht.

Dit artikel verscheen eerder in nieuwsbrief 94