Statuten Stichting ‘Recht voor Groningen’ zijn gepasseerd bij de notaris

De statuten van deze stichting zijn nu gepasseerd bij de notaris. Deze stichting is nodig omdat we  meer en meer het gevoel krijgen dat je alleen via de rechter iets kunt bereiken. Daarom heeft  de GBB de stichting ‘Recht voor Groningen’ opgericht.  Deze  stichting zal geld inzamelen voor het voeren van juridische procedures ten behoeve van gedupeerden van de gaswinning.

Alle beloftes van minister Kamp en de NAM ten spijt dat gedupeerden van de gaswinning ruimhartig vergoed en gecompenseerd zullen worden, blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk te gaan. Steeds vaker komt het voor dat gedupeerden hun recht bij de rechter af moeten dwingen. Dit is voor veel mensen een te hoge drempel – het kost veel tijd en energie – en ze geven het uiteindelijk maar op.

De GBB wil gedupeerden helpen door proefprocessen te voeren met het doel jurisprudentie te creëren opdat burgers beter weten waar ze aan toe zijn en de NAM waartoe deze is verplicht. Het gaat daarbij om vragen over schadeafhandeling, versteviging en compensatie.

Het directe doel van de stichting ‘Recht voor Groningen’ is geld in te zamelen om deze processen te kunnen voeren. Dit onder het motto: Allen voor één, één voor allen. En natuurlijk geldt dat vele kleine bijdragen iets groots mogelijk kan maken.|
Ook de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in verband met de aangifte door de GBB tegen de NAM zal door de stichting worden gefinancierd. Het geld zal niet aan andere doelen mogen worden besteed. Jurisprudentie opbouwen is het doel. Alleen te gebruiken voor de juridische strijd om de belangen van de schadelijders door de gaswinning te behartigen. Daarbij gaat het om zaken die een breed geldende zeggingskracht hebben naar andere schadelijders. Dit is statutair vastgelegd bij de notaris. Ook krijgt de stichting een Raad van Toezicht.

De GBB zal haar leden maar ook andere belanghebbende particulieren en organisaties vragen een bedrag in de kas van de Stichting te storten. In die zin is de stichting een vorm van crowdfunding.

We zullen het zelf moeten doen!

 

Het Bestuur van de Groninger Bodem Beweging.