Strafvervolging NAM een stap dichterbij!

Persbericht GBB, 9 december 2016

De Groninger Bodem Beweging (GBB) deed eerder dit jaar een strafaangifte tegen de NAM.  De  ontwikkelingen bij verstevigingsoperatie tonen nog eens aan, dat een massa huizen in Groningen onveilig zijn bij een flinke aardbeving. Burgers liepen en lopen grote risico’s.

Voor de GBB is het onverantwoord en onverdraaglijk dat de NAM de Groningers hieraan willens en wetens blootstelt. En dat de NAM zonder enige strafrechtelijke consequentie onze huizen kan beschadigen en onze levens kan bedreigen. Vandaar de aangifte.

Vandaag deed onze advocaat, mr. Spong, het onderstaande persbericht uitgaan:
“Het gerechtshof Leeuwarden heeft vandaag beslist dat de NAM als beklaagde zal worden gehoord inzake het veroorzaken bevingsschade in het Groninger gasveld. In de bij het hof lopende procedure probeert de Groninger Bodem Beweging de strafrechtelijke vervolging van de NAM af te dwingen. Het horen van een beklaagde is een vereiste voor als het hof een bevel tot vervolging wil geven.

De beslissing van het hof kan mogelijk gezien worden als eerste stap richting de vervolging van de NAM. Mrs. Spong en Van Reydt betogen dat de NAM zich door een onverantwoorde wijze van gaswinning schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van ‘gemeen levensgevaar’ voor de  bewoners van het gasveld en de NAM zich bovendien schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van de criminele winningsopbrengsten.

Mr. Spong: ‘De tussenbeslissing van het hof om de NAM te horen, geeft aan dat de strafrechtelijke verwijten door het hof zeer serieus worden genomen. Ik heb goede hoop dat deze beslissing een opmaat is naar de strafrechtelijke vervolging van de NAM.’

De Groninger Bodem Beweging is vastberaden voort te gaan op deze juridische weg. Desnoods tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging