Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen. Het juridische gevecht voor de bewoners van het gaswinningsgebied moet eindelijk gevoerd kunnen worden!

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten.
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra de NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten. Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken immers juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto: allen voor recht, recht voor allen!

Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.

N.B.: De ANBI status is aangevraagd. Bij toekenning zijn giften dan aftrekbaar bij de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrecht.

 

Voor iedereen die de prachtige plaat van Pluis voor het venster wil hangen!

 

(Hier rechtermuisknop en ‘Opslaan als’ of ‘Sla gelinkte gegevens op als’)