Succes GBB: NAM raakt zeggenschap over schadeafhandeling kwijt!

Dhr. Alders zegt publieke regie toe.

De vertegenwoordigers van de GBB gingen er met gestrekt been in tijdens het overleg met dhr. Alders in de Maatschappelijke Stuurgroep van 29 augustus 2016. Na weer een eenzijdige aanpassing van het schadeprotocol door de NAM kondigde de GBB aan op geen enkele wijze nog enig advies over het schadeprotocol te willen geven aan de NCG.  Immers, wat is de zin van een advies aan de NCG wanneer de NAM volstrekt eenzijdig het schadeprotocol kan blijven veranderen? De GBB pleit niet voor niets al jarenlang voor het weghalen van het schadeprotocol en schadehandboek bij de NAM.

Dankzij het initiatief van de GBB, gevolgd door het Gasberaad, om het adviseren van de NCG over het NAM-schadeprotocol op te schorten is er een kantelmoment ontstaan. Waarna het ook politiek doordrong dat elk maatschappelijk draagvlak voor het NAM/CVW- protocol afwezig is en zal blijven. En ook, dat de NAM daadwerkelijk op een zijspoor moet komen wat betreft betrokkenheid bij de schadeafhandeling.

De bezetting van het CVW-gebouw door ontevreden GBB-leden was een andere illustratie van het gebrek aan vertrouwen in het NAM/CVW koppel. En een stevig signaal aan de politiek en de NAM/CVW voor een andere positionering van de NAM/CVW bij het bepalen van het schadeprotocol en het schadehandboek.

Het is verheugend om te mogen constateren, dat er volgens dhr. Alders nu publieke regie komt op het schadeprotocol en schadehandboek ( interview DvhN van 3 november 2016) . Het heeft lang geduurd, maar toch!

Het bestuur GBB